Mašine za formiranje kutija za brzu hranu

GS serija

Visokoproduktivna lepilica i savijačica za kutije za brzu hranu

Materijal Karton 210-620 g/m², papir, valovita lepenka
Maksimalna brzina Do 300 kutija/sat
Maksimalna
debljina materijala
Do 1,5 mm