Našim klijentima pružamo širok izbor RIP softvera koji mogu koristiti.
CRON CTP uređaji su kompatibilni sa svim RIP-ovima i može se jednostavno izvršiti prelazak sa jednog na drugi softver.