Production Data Analytics

Šta je PDA?

Sistem za prikupljanje, praćenje i analizu podataka iz proizvodnje u cilju povećanja produktivnosti i efikasnosti.

Ozbiljne uštede i povećanja produktivnosti se kriju u informacijama koje su stalno prisutne,
a koje se do sada nisu ili beležile ili obrađivale na odgovarajući način.
PDA kreira pravu sliku o dešavanjima u tokovima proizvodnje i omogućava da donesete prave odluke u pravo vreme.

PFA

ANALIZA ZASTOJA

Prikupljanjem podataka o problemima u procesu, tokom trajanje procesa gotovo neprimetno stvara se temelj koji prikazuje činjenične podatke o nastalim zastojima. Na osnovu prethodnih podataka vrše se analize isplativosti rešavanja problema, odnosno svođenja prekida na minimum i stvaranje kontrolisanog procesa.

PEA

ANALIZA PRODUKTIVNOSTI

Program za praćenje efikasnosti proizvodnje kombinuje postojeće podatke o proizvodima i unete podatke o prekidima u procesu, da bi kao rezultat dobili efikasnost procesa proizvodnje, odnosno ispunjenje definisanih proizvodnih normativa.

GDA

ANALIZA GLOBALNIH INFORMACIJA

GDA je kontrolni centar koji objedinjuje oba modula, za praćenje zastoja (PFA) i za analizu produktivnosti (PEA). Dodatna mogućnost je i povezivanje sa postojećim softverskim rešenjima (npr. ERP). Time se povećava opseg informacija koje se obrađuju i objedinjavaju u raznim oblicima izveštaja.