DAM Procesori za flekso klišea

PROCESOR ZA KLIŠEA

Fazni procesor za digitalna i analogna flekso klišea – u 3 formata

Tehničke karakteristike

Maksimalni formati flekso ploča
920 x 1.200 mm / 1.200 x 1.600 mm / 1.320 x 2.032 mm
Pre-wash jedinica za uklanjanje crna maske
Jedinica za pranje sa rotacionim i oscilirajućim četkama

FINISHER

Dizajniran da se postavi na jedinici za sušenje ili kao samostalna jedinica.

Tehničke karakteristike

Maksimalni formati flekso ploča
920 x 1.200 mm / 1.200 x 1.600 mm / 1.320 x 2.032 mm
PLC kontrola sa različitim programima
Bezbednosni senzor

EXPOSURE

Jedinica za ekspoziciju flekso klišea

Tehničke karakteristike

Maksimalni formati flekso ploča
920 x 1.200 mm / 1.200 x 1.600 mm / 1.320 x 2.032 mm
Gornji poklopac sa automatskim otvaranjem nakon završetka
Pristup kontrolama i dijagnostici preko interneta

DRYER

Sušač kompaktnog dizajna sa zasebne 3 grupe po 2 kasete

Tehničke karakteristike

Maksimalni formati flekso ploča
920 x 1.200 mm / 1.200 x 1.600 mm / 1.320 x 2.032 mm
Svaka sekcija ima zasebnu kontrolu
PLC kontrolori najnovije generacije