ROLAM Mašine za lepljenje i savijanje kutija

AS serija

Visokoproduktivna lepilica i savijačica za kutije sa samosloživim dnom

Materijal Karton 210-800 g/m², valovita lepenka tipa E
Maksimalna brzina Maks. 260 m/minut
Lepak Hladan, na vodenoj bazi

GS serija

Visokoproduktivna lepilica i savijačica za kutije za brzu hranu

Materijal Karton 210-620 g/m², papir, valovita lepenka
Maksimalna brzina Do 300 kutija/sat
Maksimalna
debljina materijala
Do 1,5 mm

XL serija

Inteligentna lepilica i savijačica za kutije sa 4 ili 6 uglova sa ugrađenom memorijom

Materijal Karton 210-800 g/m², valovita lepenka
tipa A, B, E
Maksimalna brzina Maks. 400 m/minut
Maksimalna debljina
savijene kutije
Do 20 mm

PC serija

Lepilica i savijačica za transportne kutije

Materijal Karton 210-800 g/m², valovita lepenka
tipa A, B, E
Maksimalna brzina Maks. 260 m/minut
Maksimalna širina
rasklopljene kutije
1450 mm