VERSOR Mašine za formiranje pakovanja

VARIO

Nanošenje samolepljivih traka i formiranje pakovanja za E-trgovinu

Materijali Karton 120–800 g/m², valovita lepenka tipa A, B, C, E, F, N, BE, BF, EF
Maksimalna brzina 200 m/minut
Maksimalna debljina proizvoda 42 mm/sat

ARISTO

Lepilica i savijačica za kartonsku ambalažu u 6 tačaka na svim gramažama

Materijali Karton 120–800 g/m², valovita lepenka tipa A, B, C, E, F, N, BE, BF, EF
Maksimalna brzina 250 m/minut
Maksimalna debljina proizvoda 38 mm/sat

CASIO

Lepilica i savijačica za kutije velikih formata

Materijali Valovita lepenka tipa A, B, C, E, F, N, BE, BF, EF
Maksimalna brzina 60 m/minut

INSPECTOR

Mašine za kontrolu finalnog proizvoda

Vrste kontrola Inspekcija bar kodova, Brajevog pisma, samosloživog dna, kvaliteta štampe