EUREKA MACHINERY savijačice i lepilice

EF 650/850/1100 Automatska savijačica/lepilica

Modularna mašina za formiranje pakovanja za prehrambene, faramceutske, kozmetičke i sve ostale tipove kutija.

Materijali Karton 250–800 g/m², valovita lepenka tipa E, F
Maksimalna brzina 500 m/minut
Maksimalna debljina proizvoda 42 mm

EF 1500/1700/2100/2800/3200  savijačica/lepilica za valovitu lepenku

Modularna mašina za formiranje pakovanja za prehrambene, faramceutske, kozmetičke i sve ostale tipove kutija.

Materijali Karton 300–800 g/m², valovita lepenka tipa A, B, C, E, F, EB, AB
Maksimalna brzina 240 m/minut
Maksimalna debljina proizvoda 42 mm