DOGAĐANJA

Učešćem na svim svetskim i regionalnim sajmovima i konferencijama aktivno radimo na promociji i približavanju novih tehnologija u domenu pripreme, štampe i dorade

Internacionalni grafički simpozijum
Novi Sad, Srbija (2016)

SLIDESHOW

DRUPA po DRUPI
Maribor, Slovenija (2016)

SLIDESHOW

7. SEMINAR DILERA
Dizeldorf, Nemačka (2016)

SLIDESHOW

DRUPA
Dizeldorf, Nemačka (2016)

SLIDESHOW

ISKUSTVA
KORISNIKA

PRESS CODE

ABC Print

LABEL EXPO
Brisel, Belgija (2015)

SLIDESHOW

3 godine rada BEZ ZASTOJA
Press Code, Beograd

3. obuka servisera – MASTER nivo
Dizeldorf, Nemačka (2015)

SLIDESHOW

6. SEMINAR DILERA
Hangzhou, Kina (2015)

SLIDESHOW

ALL IN PRINT
Shanghai, Kina (2014)

SLIDESHOW

5. SEMINAR DILERA
Dizeldorf, Nemačka (2014)

SLIDESHOW

25 GODINA SA VAMA
AKCIJE povodom jubileja

SLIDESHOW

4. SEMINAR DILERA
Dizeldorf, Nemačka (2014)

SLIDESHOW

1. godišnjica rada prvog CRON
CTcP-a instaliranog u Beogradu

3. SEMINAR DILERA
Hangzhou, Kina (2013)

SLIDESHOW

Internacionalni grafički simpozijum
Novi Sad, Srbija (2012)

SLIDESHOW

PRESS MEDIA SUMMIT 3
Beograd, Srbija (2012)

SLIDESHOW

GRAFIMA
Beograd, Srbija (2012)

2. SEMINAR DILERA
Hangzhou, Kina (2012)

SLIDESHOW

DRUPA
Dizeldorf, Nemačka (2012)

SLIDESHOW

1. SEMINAR DILERA
Hangzhou, Kina (2012)

SLIDESHOW

A JOURNEY OF HIGHLIGHTS
Prezentacija VLF CTcP-a, Kina (2011)

GRAFIMA
Beograd, Srbija (2011)

SLIDESHOW

Sajam DRUCK+FORM
Nemačka (2010)

Sajam PRINTING SOUTH
Guangzhou, Kina (2010)

Sajam IPEX
Birmingem, Nemačka (2010)